Lichte Financiering SRFG

SRFG biedt voor leningen van € 5.000,- tot € 50.000,- de mogelijkheid tot het afsluiten van een zogenaamde lichte financiering. Het aanvragen hiervan is eenvoudig te doen via deze website

Lichte Financiering SRFG

De lichte financiering van SRFG is bedoeld voor leningen tussen de € 5.000,- en € 50.000,- vanuit het energiefonds, het leefbaarheidsfonds of het zorgfonds. Alleen rechtspersonen (bedrijven, stichtingen, cooperaties etc) komen in aanmerking voor een lichte financiering. Als particulier kunt u geen lening aanvragen.

Aanvragen Lichte Financiering SRFG

Via het digitale aanvraagformulier op deze website kunt u de lichte financiering  aanvragen.

In de bijlagen dient u in ieder geval de volgende zaken bij te voegen:

 • Een recente offerte voor aanschaf en/of installatie van de technologie of werkzaamheden, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is opgenomen.
 • Een verklaring dat uw organisatie niet in financiele moeilijkheden verkeert, bij voorkeur opgesteld door uw accountant of boekhoudkantoor.
 • Indien van toepassing, een overzicht van alle subsidies die uw organisatie in de afgelopen 5 jaar heeft ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een lichte financiering dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • het project dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het Leefbaarheidsfonds Groningen (artikel 4.2 investeringsreglement), het Energiefonds Groningen (artikel 5.2 investeringsreglement)of het Zorgfonds Groningen (artikel 6.2 investeringsreglement)
 • de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
 • de energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar of 10 jaar
 • de rente wordt bepaald aan de hand van de actuele SVn rentetatieven voor leningen met een looptijd van 5 of 10 jaar
 • de lening wordt pas uitbetaald als de eindfactuur van de uitvoerder ingediend is
 • het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso

Lichte Financiering Aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u een lichte financiering aanvragen. De offerte van de aannemer/installateur die het werk bij u uit gaat voeren dient altijd deel uit te maken van de aanvraag.

Lichte Financiering Aanvragen

Nadat wij uw aanvraagformulier met offerte en andere bijlagen hebben ontvangen zullen wij, indien uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, u de financieringsovereenkomst toezenden. Uitbetaling vindt plaats als u de eindfactuur van de uitvoerende partij hebt ontvangen.  De maand  daarop gaat de eerste termijn van rente en aflossing in, welke via automatische incasso van uw bankrekening wordt afgeschreven Dit gaat maandelijks door totdat de lening volledig is afbetaald.
 

Algemene gegevens

Hoe wordt de financiering gebruikt?

Uitvoering

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de aanschaf/uitvoering vereist:

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Voor welk fonds doet u deze aanvraag?

Dit veld is verplicht!

Bedrag mag maximaal 75% van totale omvang bedragen

Dit veld is verplicht!  

Dit veld is verplicht!

 • - Een toetsing van de kredietwaardigheid kan tot de procedure behoren
 • - Het Revolverend Fonds Groningen kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen

Downloads

Hieronder vindt u documentatie betreffende de regeling Lichte Financieringen van het Revolverend Fonds Groningen.

Organisatie & Contact

Slagvaardig, flexibel en doortastend. Dat zijn de kenmerken van het Revolverend Fonds Groningen. Samen met het bestuur is het team verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid.

Revolverend Fonds Groningen

Ons team:

 • Geerten Eijkelenboom Geerten Eijkelenboom
  Fondsmanager
 • Andre van Moock Andre van Moock
  Financieel Specialist Fondsmanagement

Bestuur

 • Titia Siertsema, Voorzitter
 • Hennie Sanders, Secretaris
 • Jan Cooijmans, Penningmeester

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen: